Statens haverikommission (SHK) är en statlig myndighet som har till uppgift att undersöka olyckor och tillbud till olyckor i syfte att säkerheten ska förbättras. SHK hanterar däremot inte frågor om skuld eller ansvar, vare sig civilrättsligt, straffrättsligt eller förvaltningsrättsligt.Prenumerera på information om utredningsrapporter.


PUBLICERADE RAPPORTER
2015-05-22
RS2015_03_NITTIETTAN.pdf

NITTIETTAN – förlisning av pråm vid Lagnöström den 20 juni 2013


2015-05-11
RJ2015_01_Tillbud_Hallstahammar.pdf

Tillbud till urspårning med tåg 18294 i Hallstahammar, Västmanlands län, den 20 maj 2014


2015-05-07
RL2015_06.pdf

Olycka på sjön Vättern den 14 juni 2014 med flygplanet N5411Z av modellen Cessna-TU206G


2015-04-27
RM_2015_01.pdf

Allvarligt tillbud vid luftstridsövning sydost om Gällivare den 20 mars 2014 med två JAS 39 Gripen opererade av Försvarsmakten


2015-04-22
RL_2015_05.pdf

Olycka vid Långtora flygplats den 9 juli 2014 med motorsegelflygplanet SE-UST av modellen DG-800B, opererad av en privatperson


Till rapportarkivet